Regulamin

Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WAŻNY OD 22-05-2018 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów w przedmiocie sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego hurtownia-akces.pl

 

1. Informacje ogólne

 • Właścicielem Sklepu Internetowego jest: F.H.U. B&S Stanisław Ruszel Strażów 346; 36-073 Strażów; NIP: 813-223-19-82
 • Telefon komórkowy: 794 337 434 pon-pt 8.00-16.00 (oplata za połączenie zgodna z pakietem taryfowym operatora)
 • Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową  nowego towaru
 • Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów magazynowych towarów objętych tą formą sprzedaży.


2. Warunki zawierania umów sprzedaży

 • Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie zamówienia przez Konsumenta wyłącznie za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem www.hurtownia-akces.pl
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się F.H.U. B&S Stanisław Ruszel są następujące: 
  • sprzęt komputerowy, z którego korzysta Klient musi posiadać połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji co najmniej 9, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 20, Opera w wersji co najmniej 16, Google Chrome w wersji co najmniej 20,
  • monitor bądź wyświetlacz w rozdzielczości co najmniej 1.200x800 pixeli.
  • włączona obsługa Cookies i Java Script,
  • posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczącej realizacji zamówienia.
 • Zakazane jest dostarczenie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy F.H.U. B&S Stanisław Ruszel
 • Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Na e-maile odpowiadamy od poniedziałku do piątku. Na pytania z weekendu odpowiadamy w poniedziałek. Wszelkie zapytania prosimy kierować na e-mail: hurtowniaakces@gmail.com
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia.
 • Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.
 • Koszt wysyłki, na terenie Polski:
  • przedpłata = 18zł
  • pobranie = 24zł
 • W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 • Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT na życzenie).


3. Sposób płatności

 • W przypadku wyboru formy "przelew", towar będzie wysyłany po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu w wysokości 100% wartości zamówienia, w terminie podanym na zamówieniu liczonym od daty wpływu środków pieniężnych na konto bankowe.
 • Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Niedokonanie opłaty za złożone zamówienie we wskazanym wyżej terminie jest traktowane jako odstąpienie od umowy sprzedaży przez  Klienta.
 • Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu obsługi Sklepu.
 • W przypadku wyboru formy "pobranie" – towar wysyłany jest po złożeniu zamówienia, w terminie wskazanym na zamówieniu.
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


4. Zwroty

 • Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w punkcie 2, 6 i 8 poniżej, zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy odbywa się poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Produktów. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów ponosi Klient.
 • Zwracany Produkt winien zostać odesłany  na adres sklepu, z którego Produkt ten został wysłany do Klienta.
 • Prawo odstąpienia Klient może zrealizować poprzez przesłanie uzupełnionego formularza odstąpienia.
 • Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, z tym, że Hurtownia Akces może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi na wskazane przez klienta konto bankowe.
 • W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów wysyłki towaru, koszty te również podlegają zwrotowi z tym, że jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Hurtownia Akces, Hurtownia Akces nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Towar można także zwrócić osobiście w siedzibie hurtowni. Do zwrotu w hurtowni także potrzebne jest oświadczenie o odstąpieniu. W celu zagwarantowania najsprawniejszej obsługi prosimy o dołączanie paragonu lub faktury VAT do Produktów zwracanych również osobiście.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

5. Reklamacja

F.H.U. B&S Stanisław Ruszel zobowiązana jest do dostarczenia produktu wolnego od wad. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121) lub gwarancję jakości – w zależności od wyboru Klienta.

5.1 Reklamacja w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego

 • ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Odpowiedzialność F.H.U. B&S Stanisław Ruszel z tytułu wady produktu uregulowana jest w przepisach art. 556 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121).
 • Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że F.H.U. B&S Stanisław Ruszel niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany albo F.H.U. B&S Stanisław Ruszel nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast proponowanego przez F.H.U. B&S Stanisław Ruszel usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez F.H.U. B&S Stanisław Ruszel. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. F.H.U. B&S Stanisław Ruszel może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów .
 • W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów w trakcie procesu reklamacyjnego prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do reklamowanego towaru.
 • W przypadku  wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi reklamacje prosimy składać na adres sklepu, z którego zamówiony Towar został wysłany.
 • W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o wypełnienie i dołączenie do reklamowanego towaru, druku reklamacyjnego (link do druku reklamacyjnego podany na końcu Regulaminu). O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient poinformowany zostanie w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wymiany Produktu na wolny od wad, usunięcia wady lub obniżenia ceny, brak ustosunkowania się F.H.U. B&S Stanisław Ruszel do żądania w powyższym terminie oznaczać będzie uznanie żądania za uzasadnione.
 • W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn podanych powyżej, w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego, prosimy o załączenie formularza odstąpienia (link do formularza odstąpienia podany na końcu Regulaminu).

 

5.2    Gwarancja.

 

 • Produkty objęte są gwarancją jakości, na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej każdorazowo załączanej do danego Produktu. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski.
 • Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu Towaru,
 • Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani też w żaden inny sposób nie ogranicza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady Towaru
 • Kupujący realizuje swoje uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacyjne dokonane w siedzibie sklepu, w którym zakupiony został reklamowany Towar.
 • Gwarant zapewnia, że Towar jest wolny od wad konstrukcyjnych i materiałowych. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Towaru, uszkodzeń powstałych w wyniku zużycia Towaru, bądź uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania Towaru w tym z braku jego należytej konserwacji. W przypadku stwierdzenia wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru powstałej z przyczyn tkwiących w Towarze, Gwarant dokona nieodpłatnej naprawy Towaru. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta  usunięcie wady konstrukcyjnej lub materiałowej Towaru poprzez naprawę Towaru nie było możliwe, gwarant wymieni Towar na wolny od wad.
 • Wady Towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta usunięcie wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru nie było możliwe, Gwarant wymieni Towar na wolny od wad w terminie 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Okres gwarancji na Towar wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży Towaru.
 • Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z brakiem możliwości korzystania z Towaru.
 • Reklamacje prosimy składać na adres sklepu, z którego zamówiony Towar został wysłany. W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy o wypełnienie i dołączenie do reklamowanego towaru, druku reklamacyjnego (link do druku reklamacyjnego podany na końcu Regulaminu)

 

5.3

 • Klientowi przysługują następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży; zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem a F.H.U. B&S Stanisław Ruszel; w tym celu należy złożyć do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie spawy przed polubownym sądem konsumenckim). Formularze są dostępne w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej).
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między Klientem a F.H.U. B&S Stanisław Ruszel  za pośrednictwem powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 


 
6. Ochrona danych osobowych

1.  Administratorem danych osób, składających zamówienia, dokonujących zapisu na newsletter, wyrażających zgodę na profilowanie (o którym mowa w ustępie 14 poniżej), właścicieli kont na stronie www.hurtownia-akces.pl, a także wszelkich innych osób, udostępniających swoje dane osobowe, jest F.H.U. B&S Stanisław Ruszel z siedzibą w Strażów 346,  36-073 Strażów.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod wskazanym wyżej adresem, oraz pod adresem e-mail: hurtowniaakces@gmail.com / numerem telefonu: +48 794 337 434

3. Administrator przetwarza następujący zakres danych:

     a) dane adresowe (adres miejsca zamieszkania, adres dostawy produktu, adres e-mail, numer telefonu),

     b) dane identyfikujące (imię i nazwisko, adres IP, data urodzenia,  numer konta bankowego, ID urządzenia, lokalizacja).

4. Dane wskazane w ust. 3 powyżej, stosowane są w następujących celach:

     a) składania, realizowanie i rozliczanie zamówień,

     b) procedura reklamacyjna,

     c) zapis na newsletter (za zgodą Klienta),

     d) informowanie o konkursach, promocjach, rabatach oraz innych informacjach handlowych i marketingowych (za zgodą Klienta),

     e) tworzenie listy mailingowej, by efektywnie realizować cele wskazane w lit. c i d powyżej (za zgodą Klienta),

     f) rejestracja w e-sklepie (za zgodą Klienta),

     g) profilowanie (za zgodą Klienta),

5. Administrator, dla realizacji wskazanych wyżej celów, działa w oparciu o zgodę klienta, a także w zakresie niezbędnym, do wykonania umowy z Klientem bądź do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy na żądanie, wniosek lub prośbę Klienta, którego dane dotyczą.  Administrator przetwarza również dane w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów – Administratora lub osoby trzeciej, w tym do ewentualnych sporów sądowych lub pozasądowego dochodzenia roszczeń.

6. Administrator będzie przekazywać dane następującym podmiotom:

     a) firmom kurierskim, odpowiedzialnym za dostarczanie towarów Klientom,

     b) stronom serwisów społecznościowych, celem łatwiejszego dostępu do Klienta i optymalizacji usług

     c) serwisom pomagającym Administratorowi w optymalizacji usług i zapewnieniu indywidualnemu Klientowi satysfakcjonującej oferty

 

Administrator z każdym z wymienionych wyżej podmiotów zawiera umowę o powierzeniu przetwarzania danych, poprzedzoną szczegółowym badaniem, czy podmiot ten daje rękojmię właściwej ochrony danych osobowych. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo przekazywania i przetwarzania danych osobowych przez wskazane podmioty.

7. Administrator może przekazywać dane osobowe do kraju trzeciego w sytuacji, gdy serwer podmiotu wskazanego w ust. 7 powyżej znajduje się w tym kraju trzecim

8. Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie i w czasie uzasadnionym współpracą z Klientem.

9. Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo przeniesienia danych osobowych do innego, wskazanego podmiotu. Żądania takie wymagają zgłoszenia Administratorowi w dowolnej formie.

10. Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przez niego zakresie. Żądanie takie należy zgłosić Administratorowi w dowolnej formie.

11. Klient ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie przewidzianej przez przepisy prawa.

12. Brak zgody na którąkolwiek z czynności przetwarzania nie powoduje automatycznie braku możliwości korzystania z usługi oferowanej przez Administratora, której ta czynność przetwarzania nie dotyczy.

13. Administrator, za zgodą Klienta, wykorzystuje dane do zautomatyzowanego przetwarzania danych, celem optymalizacji oferty dla zindywidualizowanego Klienta (profilowanie). Profilowanie polega na śledzeniu koszyka Klienta, jego ruchu w e-sklepie (za pomocą ramek rekomendacyjnych, sieci afiliacyjnych i innych). Następnie dane przekazywane są do systemów, gdzie Klient – w ramach preferencji – przyporządkowany jest do danego segmentu (ze względu na płeć, wartość zakupów i tym podobne). Administrator wykorzystuje również silnik rekomendacyjny, który sugeruje Klientom produkty w oparciu o przeglądane oferty.

14. Efektem profilowania jest utworzenie zindywidualizowanej informacji handlowej lub marketingowej dla konkretnego Klienta. Informacja przekazywana będzie – w zależności od zakresu udzielonej przez Klienta zgody – w formie wiadomości e-mail, ramki rekomendacyjnej oraz w ramach sieci afiliacyjnej.

15. Administrator gwarantuje zasad przestrzegania danych, zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl